Navigatie                     

În atenţia comunităţii universitare

din Universitatea „OVIDIUS” din Constanța

     Universitatea „Ovidius” din Constanţa aduce la cunoştinţă publică organizarea referendumului având ca obiect stabilirea, prin vot universal, direct şi secret, aopţiunii pentru una din cele două modalităţi de desemnare a rectorului prevăzute de art. 209 alin. 1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, astfel:

 a) pe bază de concurs public; sau

 b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.

     Referendumul se va desfăşura în data de 20 iulie 2015, între orele 900– 1800.  În situația în care referendumul din data de 20 iulie 2015 nu este validat conform legii, se va organiza un  nou referendum în data de 23 iulie 2015.

     Sediul localului de vot: Cantina Universităţii „Ovidius” din Constanța, situată în b-dul Mamaia nr. 124.

     Persoanele cu drept de vot înscrise pe listele de vot ale universităţii sunt chemate să se pronunţe prin aplicarea ştampilei de vot pe una dintre variantele pentru care optează, înscrise pe buletinul de vot.

     Dezbaterile publice pentru informarea comunităţii universitare asupra referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului vor avea loc în Aula Magna, situată în sediul din b-dul Mamaia nr. 124, după cum urmează:

  01 iulie 2015 – orele 1300

  08 iulie 2015 – orele 1300

  15 iulie 2015 – orele 1300

Info UOC - Meniu